Wat zijn je theoretische kosten? Dat zijn kosten die je berekent aan de hand van de exacte cijfers die je voorhanden hebt. Klinkt dat te abstract? Geen nood, ik leg het je hieronder uit aan de hand van een concreet voorbeeld. Wat zijn je theoretische kosten als je bijvoorbeeld mossels verkoopt?

Je verkoopt mossels, wat zijn je theoretische kosten?

Je baat een restaurant uit en je zet mossels op de menukaart. Die mossels koop je aan tegen 2,5 euro per kilo en je verkoopt ze voor 25 euro per portie. Wat zijn je theoretische kosten? Volg even mee, je berekent ze volgt.

1. Je berekent je effectieve inkomsten

Als je je klant 25 euro aanrekent voor een pan mossels, dan is dit btw inclusief. De btw bedraagt in dit geval 3 euro en zit in het verkoopbedrag vervat. Logisch, want je verkoopt de pan mossels aan de eindconsument. Omdat je die btw moet doorstorten, trek je die dus van je inkomsten af. Van de 25 euro die je ontvangt van je klant, houd je dus 25 euro min 3 euro = 22 euro netto over.

2. Vervolgens bereken je de effectieve kosten

Je geeft je klant 1,2 kilo mossels. Dat komt neer op een aankoop van 2,5 euro maal 1,2 kilo = 3 euro, ook dit bedrag bereken je zonder btw. Je moet weliswaar je leverancier betalen, en dus ook de btw aan hem, maar met de kwartaalafrekening van de btw wordt dit verrekend.

3. Vervolgens bereken je je theoretische kost

Wat zijn je theoretische kosten in dit geval? Je  berekent je theoretische kost heel eenvoudig als volgt:

  • Eerst bereken je de verhouding (in procent) tussen het aankoopbedrag van de mossels en het verkoopbedrag. In dit geval gaat het om de verhouding tussen de 3 euro voor de aankoop van de mosselen en de 22 euro die je ontvangt van de klant. Altijd prijs minus btw dus.
  • Nu even goed opletten, je deelt het ontvangen bedrag door de kostprijs en vermenigvuldigt dit met 100. Die berekening levert je je foodcostpercentage op.
  • Ik werk het weer eens concreet uit. In het bovenstaande voorbeeld komt dat neer op 3 (euro) gedeeld door 22 (euro) x 100 =  13,63%.

Wat wil dit percentage, dit foodcostpercentage, nu zeggen? Dat betekent dat de aankoop van de grondstoffen 13,63% van de totaalverkoopprijs bedraagt. Je foodcost is dus gelijk aan 13,63%. Wat zijn dus je theoretische kosten in dit geval? 13,63%.

De vraag regelmatig stellen is belangrijk

Je hoort inderdaad de vraag ‘Wat zijn je theoretische kosten?’ regelmatig te stellen, want zo krijg je een goed idee van je kostenmarge. Soms krijg je zelfs een indicatie dat je je prijzen het best een beetje verhoogt om niet alleen uit de kosten te komen, maar ook wat winst te maken. Meer info nodig over ‘Wat zijn je theoretische kosten?’ neem dan gerust contact met me op. Ik heb veel jaren ervaring in de horeca, events en online marketing en stel die kennis graag ter beschikking.